Dagritme

De kinderen van BSO de Lavendeltuin worden opgehaald van de basisschool waar zij zitten. Dit kan door de pedagogisch medewerkers of door een taxibedrijf worden gedaan, afhankelijk van de afstand tussen de BSO en de school.

Wanneer de kinderen na schooltijd bij de BSO komen, gaan de pedagogisch medewerksters samen met de kinderen wat drinken en eten (fruit).

Buitenschoolse opvang is vooral VRIJE TIJD voor kinderen. We stimuleren de kinderen in een gezellige en warme sfeer om leuke en interessante dingen te ondernemen.

De pedagogisch medewerksters zullen tussen 12.00/15.00 en 18.00 uur activiteiten aanbieden met betrekking tot het lopende thema.

Wanneer kinderen er om 12.00 uur zijn op bepaalde dagen, zal er met de kinderen samen een boterham worden gegeten.

Tijdens de vakanties zijn we geopend van 7:30/8:00 tot 18:00 uur en kunnen de kinderen de hele dag bij de BSO komen spelen. We werken altijd met leuke thema’s en omdat we in vakantie wat meer tijd hebben, maken we ook leuke uitstapjes met de kinderen. Tijdens de lunch eten we gezamenlijk een boterham. De kinderen zullen veel plezier hebben.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven