BSO Rotterdam Kidstuin

Binnen school Wereldwijs hebben wij een BSO groep De Kidstuin. Deze groep is voor kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot 13 jaar.

Buitenschoolse opvang is vooral VRIJE TIJD voor kinderen. We stimuleren de kinderen in een gezellige en warme sfeer om leuke en interessante dingen te ondernemen. Er zijn vrijwel altijd dezelfde pedagogisch medewerkers aanwezig om de kinderen op te vangen en te begeleiden. Er wordt dagelijks gezorgd voor een breed aanbod van activiteiten, zowel binnen als buiten. Er wordt regelmatig een uitstapje gemaakt. De kinderen worden door de pedagogisch medewerksters opgehaald van school.

Iedere dag een bekend gezicht dus voor uw kind(eren). Tijdens ziekte of verlof wordt een vaste invalkracht ingezet.
Wij bieden activiteiten in themavorm aan met de daarbij horende workshops en uitstapjes. Feestdagen en bijzondere gebeurtenissen worden hierin meegenomen.
Wij bieden themagerichte activiteiten, elk kind krijgt ruimte zich te ontwikkelen en wij hebben aandacht voor ieder kind. De jongste kinderen krijgen de mogelijkheid te leren van de oudere kinderen.
Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

[dc_social_wall id=”8877″]