Dagritme

Tussen 7.00-9.00 uur is er een inloop. Ouders kunnen bijzonderheden met de pedagogisch medewerker bespreken en kort met hun kind een activiteit starten. Een puzzel maken, een boekje lezen, samen kijken naar de thematafel behoren tot een van de activiteiten.

Wij gaan er van uit dat de kinderen thuis al hebben ontbeten. Om 9:30 uur gaan de kinderen aan tafel. Er wordt een kringgesprek gestart waarin onder andere de dagritmekaarten worden besproken. Vervolgens zullen de kinderen aan tafel gaan en krijgen drinken (Roosvicee o.i.d.) en fruit.
Na de fruitmaaltijd is er voor de kinderen tijd voor diverse activiteiten. Er worden groepsactiviteiten en individuele activiteiten uitgevoerd volgens het VVE programma Piramide met betrekking tot het lopende thema.

Om 11:30 uur krijgen de kinderen een broodmaaltijd. Dit wordt geheel door ons verzorgd.

Na het eten is er tijd voor een middagslaapje. Tijdens het middagslaapje heeft de pedagogisch medewerker tijd om de ontwikkelingen en belevenissen van die dag te noteren. Bijzonderheden worden besproken met ouders die kun kind na het ochtendprogramma komen ophalen.
Kinderen die niet slapen en ook aan het middagdeel deelnemen, kunnen vanuit vrij spel een activiteit kiezen.

Tussen 14.30 en 15.00 uur, als de meeste kinderen weer wakker zijn, is er tijd voor een sapje en een koekje. Aansluitend gaan we binnen of buiten spelen of organiseren we een groepsactiviteit (knutselen, lezen, dansen etc.).

Om 16.45/17.00 is er wederom gelegenheid om te drinken met een groentemoment of soepstengel.

Van 17:00 tot 18:30 uur worden de kinderen weer opgehaald. Bijzonderheden van de dag zijn door de pedagogisch medewerker bijgehouden in het logboek en worden besproken met de ouder.

 

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

[dc_social_wall id=”8795″]