Lavendeltuin 0 – 4 jaar

Kinderdagverblijf Doetinchem van Kindeopvang Kindernet heet de Lavendeltuin. De Lavendeltuin is gelegen in de basisschool de Plattenburg te Doetinchem. De Lavendeltuin heeft een ruim opgezet gebouw tot haar beschikking. In het gebouw zijn twee groepen gevestigd, de Lavendeltuin is een kinderdagverblijf die zich richt op kinderen van 0 tot 4 jaar.

De locatie ligt in een groene omgeving. Pedagogisch medewerkers en de kinderen zullen hier regelmatig te vinden zijn. Er is een buitenspeelplaats, direct gelegen aan de locatie. De Lavendeltuin in Doetinchem heeft zich gespecialiseerd in uitdagende, ontwikkelingsgerichte peuteropvang en daarnaast is reguliere opvang vanaf 0 jaar ook mogelijk. Tevens bieden wij specifieke peuterspeelochtenden aan.

De Lavendeltuin heeft een verticale groep. Kenmerken van deze verticale groep zijn samen spelen en samen leren. Alle kinderen krijgen de ruimte om zich goed te kunnen ontwikkelen. Ondanks de verschillende leeftijden wordt er laagdrempelig, op ontwikkelingsgericht niveau, activiteiten en zorg aangeboden.

De Lavendeltuin besteedt veel aandacht aan de inrichting en aankleding van de twee lokalen. Beide stamgroepen zijn ingedeeld in verschillende hoeken om er voor te zorgen dat verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Zoals bijvoorbeeld een huishoek, een bouwhoek en een leeshoek.

De Lavendeltuin heeft vaste geschoolde pedagogisch medewerkers. Zij volgen de ontwikkeling van de kinderen. Dagelijks worden aantekeningen gemaakt van wat de kinderen concreet doen en zeggen, waardoor de leidsters informatie krijgen over de ontwikkeling van de kinderen.
Locatie de Lavendeltuin is nabij een park en in een natuurrijke omgeving. Er wordt kennis gemaakt met de natuur in de verschillende seizoenen. Kinderen ontdekken en ontwikkelen zich zo in de natuur en zijn hierdoor onderdeel van de wereld.
Af en toe gaan de kinderen met de pedagogisch medewerkers een uitstapje maken. Dit kan variëren van; de speeltuin, de markt of een wandeling naar de eendjes. Wanneer er vanuit een thema een groter uitstapje wordt georganiseerd, dan wordt u als ouder daarvan eerst op de hoogte gebracht. Tijdens het intakegesprek kunt u als ouder kenbaar maken of uw kind mee mag met een uitstapje.
Binnen deze locatie van Kindernet wordt een ontwikkelingsgerichte aanpak gehanteerd. Via het stimuleren van 21e– eeuwse vaardigheden kunnen kinderen gericht gestimuleerd worden op de verschillende ontwikkelingsgebieden. Er worden betekenisvolle activiteiten aangeboden, zodat de kinderen vanuit spel en spelen, zich verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast wordt er op deze locatie Engelse les aangeboden. Meerdere keren per week staat Engels centraal en worden hier verschillende kindgerichte activiteiten bij aangeboden. Dit alles gebeurd in de zone van hun naaste ontwikkeling, wat concreet inhoudt dat de pedagogisch medewerkers in de belevingswereld van de kinderen aansluiten.

Kindernet, is mede-opvoeder in het gezin. Hierbij is het belangrijk een goede communicatie met de ouder te hebben en te onderhouden.
Sommige kinderen kunnen (nog) niet praten, of beheersen de moedertaal nog onvoldoende om met hun ouders te praten. Er gebeuren wel allerlei situaties op het kinderdagverblijf, die het kind zal verwerken en wil delen met de ouder. Om de ouders te ondersteunen in de communicatie van kind naar ouder en vice versa werken wij binnen Kindernet met de OuderApp. In de OuderApp schrijven de pedagogisch medewerkers de belevenissen en eventuele ontwikkelingen. Doorgaans gebeurt dit alleen voor de allerkleinsten, maar in overleg met de volgleidster kan dit blijven tot het kind 4 jaar oud is.
Wij hebben de ervaring met ouders dat het plezierig is om te lezen wat de kinderen hebben gedaan die dag. Ouders kunnen in de OuderApp ook een bericht terug sturen, wij vinden het leuk om te lezen wat de kinderen thuis allemaal ontdekken. Op deze manier kunnen we constant met elkaar afstemmen wat het beste is voor het kind. Wanneer de kinderen 2 jaar zijn geworden zal er een plakboek worden bijgehouden. Wanneer het kind dan naar de basisschool gaat, krijgt hij/zij dit mee naar huis.
In de OuderApp heeft de ouder ook de mogelijkheid om de activiteiten van de dag te zien via het fotoboek. Regelmatig maken de pedagogisch medewerkers foto’s en deze worden naar de ouder van het betreffende kind verstuurd. Ouders geven, voor gebruik van de app, toestemming.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

[dc_social_wall id=”9854″]