Peutertuin Doetinchem 2 – 4 jaar

Peuteropvang Doetinchem van Kinderopvang Kindernet heet De Peutertuin. De Peutertuin is gelegen in de nabije omgeving van ziekenhuis Slingeland en GGNet Doetinchem. De Peutertuin heeft een ruim opgezet gebouw tot haar beschikking. De Peutertuin is een kinderdagverblijf die zich richt op kinderen van 2 tot 4 jaar.

De locatie ligt in een bosrijke omgeving. Pedagogisch medewerkers en de kinderen zullen hier regelmatig te vinden zijn. Er is een buitenspeelplaats, direct gelegen aan de locatie. De Peutertuin in Doetinchem heeft zich gespecialiseerd in VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) en daarnaast is reguliere opvang ook mogelijk

De Peutertuin heeft een horizontale groep. Vanwege de indeling van de leeftijden, kan er op laagdrempelig, ontwikkelingsgericht niveau, activiteiten en zorg aangeboden worden. Doordat er rekening gehouden is met de leeftijd, krijgen alle kinderen de ruimte om zich goed te kunnen ontwikkelen.
De Peutertuin besteedt veel aandacht aan de inrichting en aankleding van het lokaal. De groep is ingedeeld in verschillende hoeken om er voor te zorgen dat verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Zoals bijvoorbeeld een huishoek, een bouwhoek en een leeshoek.
De Peutertuin Doetinchem heeft vaste VVE geschoolde pedagogisch medewerkers. Zij volgen de ontwikkeling van de kinderen. Dagelijks worden aantekeningen gemaakt van wat de kinderen concreet doen en zeggen, waardoor de leidsters informatie krijgen over de ontwikkeling van de kinderen.
Locatie de Peutertuin is nabij een bos-, en in een natuurrijke omgeving. Er wordt kennis gemaakt met de natuur in de verschillende seizoenen. Kinderen ontdekken en ontwikkelen zich zo in de natuur en zijn hierdoor onderdeel van de wereld.
Af en toe gaan de kinderen met de pedagogisch medewerkers een uitstapje maken. Dit kan variëren van; de speeltuin, de markt of een wandeling naar de eendjes. Wanneer er vanuit een thema een groter uitstapje wordt georganiseerd, dan wordt u als ouder daarvan eerst op de hoogte gebracht. Tijdens het intakegesprek kunt u als ouder kenbaar maken of uw kind mee mag met een uitstapje.
Binnen alle locaties van Kindernet wordt de Vroeg- en Voorschoolse Educatie methode ‘Startblokken’ gehanteerd. Via deze methode kunnen kinderen gericht gestimuleerd worden op de verschillende ontwikkelingsgebieden. Er worden betekenisvolle activiteiten aangeboden, zodat de kinderen vanuit spel en spelen, zich verder kunnen ontwikkelen. Dit alles gebeurd in de zone van hun naaste ontwikkeling, wat concreet inhoudt dat de pedagogisch medewerkers in de belevingswereld van de kinderen aansluiten.
Wij hebben de mogelijkheid om kinderen met een VVE toekenning te begeleiden. Onze medewerkers zijn VVE Startblokken gecertificeerd wanneer zij op een VVE groep, dan wel locatie werken. Tevens hebben zij een cursus VVE Special Needs gevolgd, om er voor te kunnen zorgen dat kinderen, uit welk sociaal milieu of thuissituatie dan ook, de zorg en aandacht krijgen die zij nodig hebben.
Hierbij streven wij er naar, wanneer een kind een lichamelijke beperking heeft, zo goed mogelijk aan te sluiten bij zijn/haar ontwikkeling, zodat het kind mee kan doen in het groepsproces en de structuur van de dag.

Kindernet, is mede-opvoeder in het gezin. Hierbij is het belangrijk een goede communicatie met de ouder te hebben en te onderhouden.
Sommige kinderen kunnen (nog) niet praten, of beheersen de moedertaal nog onvoldoende om met hun ouders te praten. Er gebeuren wel allerlei situaties op het kinderdagverblijf, die het kind zal verwerken en wil delen met de ouder. Om de ouders te ondersteunen in de communicatie van kind naar ouder en vice versa werken wij binnen Kindernet met de OuderApp. In de OuderApp schrijven de pedagogisch medewerkers de belevenissen en eventuele ontwikkelingen. Doorgaans gebeurt dit alleen voor de allerkleinsten, maar in overleg met de volgleidster kan dit blijven tot het kind 4 jaar oud is.
Wij hebben de ervaring met ouders dat het plezierig is om te lezen wat de kinderen hebben gedaan die dag. Ouders kunnen in de OuderApp ook een bericht terug sturen, wij vinden het leuk om te lezen wat de kinderen thuis allemaal ontdekken. Op deze manier kunnen we constant met elkaar afstemmen wat het beste is voor het kind. Wanneer de kinderen 2 jaar zijn geworden zal er een plakboek worden bijgehouden. Wanneer het kind dan naar de basisschool gaat, krijgt hij/zij dit mee naar huis.
In de OuderApp heeft de ouder ook de mogelijkheid om de activiteiten van de dag te zien via het fotoboek. Regelmatig maken de pedagogisch medewerkers foto’s en deze worden naar de ouder van het betreffende kind verstuurd. Ouders geven, voor gebruik van de app, toestemming.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

[dc_social_wall id=”8877″]