Kinderopvang Deventer Eigenwijs

Kinderopvang EigenWijs is sinds juli 2018 onderdeel van Kindernet B.V. Op deze prachtige en natuurlijke locatie bieden wij opvang aan, aan kinderen van 0 tot 12 jaar.
Op het kinderdagverblijf kunnen de kinderen van 0 tot 4 jaar naar hartenlust spelen en ontdekken. Vanaf 2 jaar oud gaan de kinderen in de ochtend spelen op de Peuterspelen- groep. Deze aparte groep is ingericht voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud en biedt de mogelijkheid om verder te ontwikkelen en te leren.
In de aangrenzende ruimte bij BSO Kidswereld worden, nadat de kinderen zijn opgehaald uit de scholen verschillende uitdagende activiteiten aangeboden. De groene omgeving biedt volop mogelijkheden voor uitdagende activiteiten.

Naast de opvanglocatie aan de Bloemdalsweg bieden wij ook opvang aan in Kindcentrum Rivierenwijk. Op deze locatie is VSO en BSO mogelijk.

Kenmerken voor EigenWijs zijn, ontwikkelingsgericht, natuurlijke groene omgeving, kleinschalige opvang, unieke talenten van ieder kind, spelenderwijs “leren”.

Onze voordelen

Kindernet, locatie EigenWijs, biedt verschillende soorten opvang aan. Het is een kleinschalige locatie waardoor een kind zich snel vertrouwd voelt en zich kan ontwikkelen in een veilige omgeving. Er worden passende activiteiten aangeboden waardoor de kinderen voldoende ruimte krijgen om zich goed te ontwikkelen.

.

Af en toe gaan de kinderen met de pedagogisch medewerkers een uitstapje maken. Dit kan variëren van; naar de speeltuin, de markt of naar de eendjes wandelen. Wanneer er vanuit een thema een groter uitstapje wordt georganiseerd, wordt u als ouder daarvan eerst op de hoogte gebracht. Op het inschrijfformulier of tijdens een intakegesprek maakt u als ouder kenbaar of uw kind mee mag met een uitstapje. Daarnaast beschikt de locatie over een grote groene buitenomgeving waar de kinderen veel verschillende activiteiten en uitdagingen kunnen aangaan.
Voor de personeelsbezetting op de groepen wordt het leidster kind-ratio uit de CAO Kinderopvang aangehouden. De kinderen worden opgevangen door deskundige pedagogisch medewerkers die vanuit de pedagogische visie van Kindernet op persoonlijke wijze een relatie opbouwt met de kinderen. Het is de taak van de pedagogisch medewerker om in de groep voorwaarden te scheppen die ervoor zorgen dat kinderen zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen.
Bij Kindernet zijn naast het diploma, ook andere kwaliteiten en vaardigheden belangrijk voor het uitoefenen van het vak. Er wordt vooral veel belang gehecht aan communicatieve vaardigheden naar ouders, kinderen en collega’s. Daarnaast wordt het ook belangrijk gevonden dat een pedagogisch medewerker de capaciteit heeft om activiteiten te bedenken en uit te voeren in de groep en goed in staat is samen te werken.
Bij ziekte of verlof wordt de vaste pedagogisch medewerker, vervangen door een vaste invalkracht. Zo blijft de continuïteit voor de kinderen en u als ouder gewaarborgd.
Kindernet vindt het belangrijk dat kinderen zich op ieder niveau kan ontwikkelen.
Binnen EigenWijs is rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Zo is er voor baby’s een box, waardoor kinderen overzicht hebben over de groep. Ze kunnen zich hierin op een veilige manier oriënteren binnen de groep. Onder de box is een kussenhoek ingericht. Hier kunnen de kinderen zich terugtrekken om (samen met de pedagogisch medewerkster een boekje te lezen. In de box zijn klimgaten verwerkt, waar de kinderen doorheen kunnen klauteren. Hierdoor krijgen de kinderen spelenderwijs de ruimte om zich op motorisch gebied te ontwikkelen. Er ligt een extra dikke mat, zodat kinderen die leren kruipen, zich niet bezeren.
De eettafel is voorzien van verkleinstoelen en daarvoor bestemde verkleinkussens. Kinderen kunnen, wanneer zij er aan toe zijn, samen aan tafel zitten.
Vanaf 2 jaar gaan de kinderen in de ochtend in de ruimte van Peuterspelen spelen. Deze ruimte is ingericht voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Er worden ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden. Wanneer kinderen de hele dag aanwezig zijn zullen zij in de middag weer beneden spelen.
De slaapruimte is ingericht met bedden.
De BSO groep bij de locatie EigenWijs bevindt zich ook boven. Deze ruimte is ingericht voor kinderen van 4 tot 12 jaar en bieden veel verschillende speelmogelijkheden. Voor iedere leeftijd zijn er verschillende activiteiten te doen. Er wordt gestreefd om zoveel mogelijk met de kinderen buiten te spelen.
Bij de BSO op Kindcentrum Rivierenwijk bevindt de BSO ruimte zich in de locatie van de school. Zij hebben hier voldoende mogelijkheden om uitdagende BSO activiteiten aan te bieden.

De locatie

Foto’s interieur

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

[dc_social_wall id=”8158″]