Wennen

Binnen Kindernet is er in overleg met de ouders een verkort wendagdeel mogelijk. Het dagdeel is bedoeld voor zowel de ouders als de kinderen. Als u uw kind voor het eerst komt brengen kunnen daar namelijk spanning en emoties bij komen kijken.
U als ouders kunnen op deze manier wennen aan het wegbrengen van uw kind en de kinderen kunnen wennen aan het afscheid van de ouders die na een relatief korte tijd alweer terug zijn.

De pedagogisch medewerkers zullen de kinderen goed begeleiden op die eerste spannende dag. Indien het nodig blijkt te zijn dat een kind behoefte heeft aan meerdere wendagdelen zal hierover overleg plaatsvinden tussen de pedagogisch medewerker en de ouders.
Het wenmoment gebeurt altijd vóór de eerste opvang dag van het kind. Wanneer er een kindje naar een andere groep overgaat, wordt er tevens een moment gepland om te wennen. Dit gaat in overleg met zowel ouders als de pedagogisch medewerkster van de (volgende) groep.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

[dc_social_wall id=”8158″]