Vlinders

De Vlindergroep is voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Kinderen krijgen in deze groep, aan de hand van het lopende thema en de VVE methode Startblokken, activiteiten aangeboden.

Kinderen krijgen vanuit de Vlindergroep al een basis mee, die zij, wanneer zij naar de bassischool gaan, kunnen meenemen. Deze basis bestaat bijvoorbeeld uit; structuur, normen en waarden, maar ook sociale vaardigheden.

Activiteiten worden gedifferentieerd op ontwikkelingsniveau, waardoor de kinderen in hun eigen tempo en op eigen niveau verder kunnen ontwikkelen. Pedagogisch medewerkers volgen de kinderen (volgleidster), om het kind goed te kunnen ondersteunen in zijn of haar ontwikkelen. Wij kijken vanuit het kind, wat het kind in behoefte aangeeft om te willen leren.

Kinderen krijgen de ruimte om zichzelf te mogen en kunnen zijn. Pedagogisch medewerkers zien er op toe dat het kind welkom is in de groep.

Onze voordelen

De Stadstuin heeft twee horizontale groepen. Vanwege de indeling van de leeftijden, kan er op laagdrempelig, ontwikkelingsgericht niveau, activiteiten en zorg aangeboden worden. Doordat er rekening gehouden is met de leeftijd, krijgen alle kinderen de ruimte om zich goed te kunnen ontwikkelen.
Kindernet is mede-opvoeder in het gezin. Hierbij is het belangrijk een goede communicatie met de ouder te hebben en te onderhouden.

Sommige kinderen kunnen (nog) niet praten, of beheersen de moedertaal nog onvoldoende om met hun ouders te praten. Er gebeuren wel allerlei situaties op het kinderdagverblijf, die het kind zal verwerken en wil delen met de ouder. Om de ouders te ondersteunen in de communicatie van kind naar ouder en vice versa werken wij binnen Kindernet met de OuderApp. In de OuderApp schrijven de pedagogisch medewerkers de belevenissen en eventuele ontwikkelingen. Doorgaans gebeurt dit alleen voor de allerkleinsten, maar in overleg met de volgleidster kan dit blijven tot het kind 4 jaar oud is.
Wij hebben de ervaring met ouders dat het plezierig is om te lezen wat de kinderen hebben gedaan die dag. Ouders kunnen in de OuderApp ook een bericht terug sturen, wij vinden het leuk om te lezen wat de kinderen thuis allemaal ontdekken. Op deze manier kunnen we constant met elkaar afstemmen wat het beste is voor het kind. Wanneer de kinderen 2 jaar zijn geworden zal er een plakboek worden bijgehouden. Wanneer het kind dan naar de basisschool gaat, krijgt hij/zij dit mee naar huis.
In de OuderApp heeft de ouder ook de mogelijkheid om de activiteiten van de dag te zien via het fotoboek. Regelmatig maken de pedagogisch medewerkers foto’s en deze worden naar de ouder van het betreffende kind verstuurd. Ouders geven, voor gebruik van de app, toestemming.

Kindernet streeft er naar om wekelijks met de kinderen een uitstapje te maken. Dit kan variëren van het wandelen naar de speeltuin, de markt of naar de eendjes. Daar waar de mogelijkheid is, wijken wij ook uit naar een naastgelegen bos, park of kinderboerderij. Wanneer er vanuit een thema een groter uitstapje wordt georganiseerd, wordt u als ouder daarvan eerst op de hoogte gebracht. Op het inschrijfformulier, en tijdens een intakegesprek, maakt u als ouder kenbaar of uw kind mee mag met een uitstapje. U tekent hier voor als ouder en/of verzorger op het intakeformulier die u met de betreffende volgleidster invult.
Kindernet vindt het belangrijk dat ieder kind de aandacht en zorg krijgt die het nodig heeft. Kinderen worden vanuit ons kind volgsysteem, gevolgd in de ontwikkeling, door vaste pedagogisch medewerkers. Deze vaste pedagogisch medewerkers noemen wij “volgleidsters”. De volgleidsters hebben nauw contact met de ouders over de ontwikkeling van het kind. Aan de hand van observaties worden er oudergesprekken gepland die, bij voorkeur, bij de ouders thuis plaatsvindt. Ouders kunnen tevens laagdrempelig overleggen met de volgleidsters. 
Binnen alle locaties van Kindernet wordt de Vroeg- en Voorschoolse Educatie methode Startblokken gehanteerd. Via deze methode kunnen kinderen gericht gestimuleerd worden op de verschillende ontwikkelingsgebieden. Er worden betekenisvolle activiteiten aangeboden, zodat de kinderen vanuit spel en spelen, zich verder kunnen ontwikkelen. Dit alles gebeurd in de zone van hun naaste ontwikkeling, wat concreet inhoudt dat de pedagogisch medewerkers in de belevingswereld van de kinderen aansluiten.
Wij hebben de mogelijkheid voor kinderen met een VVE toekenning om bij ons te komen spelen. Onze medewerkers zijn VVE Startblokken gecertificeerd wanneer zij op een VVE groep, dan wel locatie werken. Tevens hebben zij een cursus VVE Special Needs gevolgd, om er voor te kunnen zorgen dat kinderen, uit welk sociaal milieu of thuissituatie dan ook, de zorg en aandacht krijgen die zij nodig hebben.
Daarbij streven wij er naar, wanneer een kind een lichamelijke beperking heeft, zo goed mogelijk te kunnen aansluiten, zodat het kind mee kan doen in het groepsproces en de structuur van de dag.

De locatie

Foto’s interieur

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

[dc_social_wall id=”8794″]