GGD Inspectierapporten

Om een kinderdagverblijf te mogen starten, moet er voorafgaand aan de start van een dagverblijf, een GGD voorinspectie hebben plaatsgevonden. De GGD beslist of de kinderopvangorganisatie mag starten met kinderopvang.

De locaties binnen Kindernet zijn goed gekeurd door de GGD. Jaarlijks vindt er een inspectie/ controle plaats. Hiervan krijgt de organisatie een inspectierapport. Deze rapporten zijn te vinden op onze website en liggen ook op de locaties.

Tevens hebben wij nauw contact met de GGD als het gaat om advies. Er is laagdrempelig contact met de jeugdverpleegkundige(n) van het consultatiebureau. Wanneer er een uitbraak is van een besmettelijke ziekte, hebben wij contact met de afdeling infectieziektes. Niet alleen om aan te geven dat er een besmettelijke ziekte heerst, maar ook om advies te krijgen van de GGD en dit door te geven aan de ouders.

Hieronder treft u alle inspecties aan. Klik op de link en de PDF opent zich.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

[dc_social_wall id=”8792″]