Klachtenbeleid

Kindernet wil goede service bieden. Dat geldt ook als ouders een klacht hebben. Het is van belang dat u het laat weten als u niet tevreden bent. Wanneer wij hiervan op de hoogte zijn, kunnen we naar een goede oplossing zoeken of aan verbetering werken.

Voordat de opvang en begeleiding van een kind van start gaat, vinden er twee gesprekken
plaats met de ouders: een kennismakingsgesprek en een intakegesprek. Tijdens het
intakegesprek worden afspraken gemaakt met de ouders m.b.t. de wensen/behoeften van
de ouders en hun kind. Ook worden ouders geïnformeerd over de voor hen relevante regels
en procedures binnen Kindernet. Ondanks goede informatie vooraf, afspraken over wensen,
behoeften en regels, kunnen zaken anders gaan dan ouders willen of verwachten.

Iedere klant van Kindernet heeft recht om een klacht in te dienen als de dienstverlening niet
in orde is. Als een klant een klacht heeft kunnen twee wegen bewandeld worden: de interne
en externe route. Intern houdt in dat de klant binnen Kindernet gehoor tracht te vinden.
Extern betekent dat de klant direct of na afsluiting van de interne route een externe instantie
benadert. De klant kan hiervoor de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen
benaderen.

In de Klachtenregeling Kindernet worden de doelstellingen en uitgangspunten beschreven. Tevens is de
procedure opgenomen voor zowel de interne als de externe klachtenbehandeling.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

[dc_social_wall id=”8792″]