Ouderbeleid

Kindernet vindt het belangrijk om te allen tijde in gesprek te zijn met de ouders. Als mede-opvoeder in het gezin is het belangrijk om een goede samenwerking te hebben met elkaar.

Om de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk te kunnen volgen en in te kunnen spelen op de behoeften van het kind is het belangrijk om hierover goed te communiceren.

Niet alleen vanuit ons pedagogische beleid, maar ook vanuit ons VVE beleid vinden wij het belangrijk en noodzakelijk, ouders te betrekken bij het kinderdagverblijf.

Er worden thema-avonden, ouderavonden, huisbezoeken en feesten relaterend aan feestdagen of bijzonderheden georganiseerd.

Onze locaties hebben ook een eigen Facebook-pagina waarop dagelijks een foto, filmpje of kinderpraat voorbij komt. Ouders blijven dan dagelijks op de hoogte over wat er op een dag gebeurd op het kinderdagverblijf.

VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie)
Tevens worden er ouderbijeenkomsten georganiseerd, die specifiek over ons VVE aanbod gaat. Dit is voor ouders, waar van hun kind een VVE toekenning heeft gekregen.
Voor vragen over ons VVE aanbod en inhoud, verwijzen wij u door naar de (assistent) leidinggevende of VVE contactpersoon van de locaties.

Doordat wij bovengenoemde activiteiten bewust inzetten, streven wij er naar om de betrokkenheid bij ons kinderdagverblijf te vergroten.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

[dc_social_wall id=”8792″]