Oudercommissie

Binnen alle locaties van kinderopvangorganisatie Kindernet hebben wij een oudercommissie. Een commissie van ten minste drie leden, behartigt de belangen van ouders en kinderen op locatieniveau.

Kindernet vindt het belangrijk om samen met ouders te bekijken wat er nodig is om samen tot een goede kinderopvangorganisatie te komen. Kindernet vraagt voor sommige punten de oudercommissie om advies, bespreekt nieuwe ontwikkelingen en organiseert samen met de oudercommissie bijzondere dagen gerelateerd aan de feestdagen e.d.

Vanuit iedere oudercommissie van de locaties, is er een afgevaardigde, die aan de Centrale Oudercommissie deelneemt.
De Centrale Oudercommissie houdt zich bezig met het beleid dat voor Kindernet wordt ontwikkeld. Dit is voornamelijk op het gebied van de kwaliteit, het pedagogisch beleid, de tariefstelling e.d.

Aanspreekpunt


De oudercommissie is een aanspreekpunt voor ouders om hun bevindingen te delen. Op deze manier kan er laagdrempelig contact gezocht worden met het bestuur van Kindernet en waar mogelijk gekeken worden naar verbeteringen.

Deelname Oudercommissie

Wij zijn altijd op zoek naar leden binnen de oudercommissies. Ziet u het zitten om uw stem te laten horen? Dan verwijzen wij u graag door naar de (assistent) leidinggevende van de locatie.

Vragen/bevindingen?


Ouders kunnen hun vragen en bevindingen delen met de zittende oudercommissieleden via oudercommissie@kdvkindernet.nl

 

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

[dc_social_wall id=”8792″]