Personeelsbeleid

Zonder personeel, geen kinderopvang.

Wij vinden het belangrijk dat ons personeel juist en goed geschoold is om te werken binnen onze organisatie. We hebben verschillende soorten functies op de verschillende afdelingen, die er voor zorg dragen dat de taken die er liggen met de beschreven kwaliteit uitgevoerd worden. Binnen de organisatie wordt er ook gezorgd voor eventuele (bij)scholing van de medewerkers.

Groepshulp/stagiaires

Om er voor te zorgen dat de pedagogisch medewerkers zich volledig bezig kunnen houden met de kinderen, wordt er een stagiaire of groepshulp ter ondersteuning ingezet op de groepen. Zij werken “achter de schermen” aan taken zoals het voorbereiden van de maaltijden, of het klaarzetten van activiteiten. Stagiaires lopen onder begeleiding van een pedagogisch medewerker mee en zullen waar nodig/ mogelijk onder begeleiding ook pedagogische taken uitvoeren.

Pedagogisch medewerkers

Voor de personeelsbezetting op de groepen wordt de leidster/kind-ratio uit de CAO kinderopvang aangehouden (www.1ratio.nl). De kinderen worden opgevangen door deskundige pedagogisch medewerkers die vanuit de pedagogische visie van Kindernet op persoonlijke wijze een relatie opbouwt met de kinderen. Het is de taak van de pedagogisch medewerker om in de groep voorwaarden te scheppen die ervoor zorgen dat kinderen zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen. Een pedagogisch medewerker werkt minimaal twee dagen in een groep. Dit in verband met de continuïteit en structuur voor kinderen, ouders en collega’s. Bij Kindernet zijn naast het diploma ook andere kwaliteiten en vaardigheden belangrijk voor het uitoefenen van het vak. Er wordt vooral veel belang gehecht aan communicatieve vaardigheden naar ouders, kinderen en collega’s. Daarnaast wordt het ook belangrijk gevonden dat een pedagogisch medewerker de capaciteit heeft om activiteiten te bedenken en uit te voeren in de groep en goed in staat is samen te werken.

(assistent) Leidinggevende

Op iedere locatie is een (assistent) leidinggevende die de pedagogisch medewerkers ondersteunt in de dagelijkse zaken, uitvoering van het beleid, benodigdheden van middelen, coaching, VVE etc. Tevens is zij het aanspreekpunt voor ouders en derden. Zij verzorgt de afspraken met nieuwe klanten en met de zittende ouders waar nodig.

Manager  

Kindernet heeft een manager Kinderopvang in dienst. Zij is inhoudelijk verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie. Verder zorgt de manager voor een kwalitatief en kwantitatief goede personeelsbezetting en is zij regelmatig op de groepen aanwezig om het pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkers te begeleiden en aan te sturen.

Directie

Kindernet heeft een directrice. Zij zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en het aannemen van nieuwe projecten.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

[dc_social_wall id=”8792″]