Geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan kan uw kind tóch naar de peuteropvang!
Hoe kan dat?
Gemeente Zutphen heeft met ingang van 1 april 2017 een nieuwe regeling.
De gemeente betaalt de peuteropvang voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.
Waarom doet de gemeente dat?
Gemeente Zutphen vindt het belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om op de peuteropvang te leren en te ontwikkelen. Zo worden ze op een goede manier voorbereid op de basisschool.
Hoe gaat het in zijn werk?
Als u denkt dat u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, maar uw kind toch naar de peuteropvang wilt laten gaan, kunt u zich melden bij een kinderopvangorganisatie. Zij kijken samen met u of het klopt dat u geen recht hebt op kinderopvangtoeslag. Als dat zo is, moet u het formulier ‘Geen recht op kinderopvangtoeslag’ invullen en bij de kinderopvangorganisatie inleveren. De kinderopvang vraagt dan de subsidie aan voor uw kind bij de gemeente. U hoeft dat niet zelf te doen. U betaalt wel een ouderbijdrage.
Hoe weet ik of ik kinderopvangtoeslag kan krijgen?
De algemene regel is dat u recht hebt op kinderopvangtoeslag als u en partner allebei werken, studeren, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgen. Als u een éénoudergezin bent, geldt deze regel voor de ene ouder. U kunt zelf controleren of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag op www.toeslagen.nl.
Hoe zit het met de ouderbijdrage?
Als uw kind nu al op de peuteropvang zit en u gaat gebruik maken van de nieuwe regeling, blijft uw ouderbijdrage voor de hele peuteropvangperiode zoals deze nu is.
Ouders van kinderen die voor het eerst naar de peuteropvang gaan, betalen ook een ouderbijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.
U kunt de “tabel ouderbijdrage” vinden op de website van de gemeente Zutphen. Als u in het zoekscherm op de website “peuteropvang” intoetst, staat er een link (Tabel ouderbijdrage peuteropvang gemeente Zutphen 2017) waarop u kunt klikken zodat u kan zien hoeveel u maximaal zou moeten betalen. Let op, uw ouderbijdrage hangt af van uw inkomen en van het uurtarief van de peuteropvang. Vraag daarom bij de kinderopvangorganisatie na hoe hoog uw ouderbijdrage precies wordt.
Waar kan mijn peuter naartoe?
Binnen onze locaties de Stadstuin en de Kaboutertuin, kunt u opvang afnemen via de nieuwe regeling, als u daarvoor in aanmerking komt.
Bent u op zoek naar een peuterspeelplek? Wij helpen u graag verder. U kunt contact met ons opnemen via 0575 – 533 800.

 

U kunt in het landelijk register kijken welke kinderopvangorganisatie er zijn in Zutphen op https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl.
De gemeente heeft een aantal eisen gesteld aan de peuteropvang. Zo moet de organisatie een peutergroep hebben voor kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar en gaan werken met een programma voor voor- en vroegschoolse educatie. Vraag bij de kinderopvangorganisatie na of zij onder de subsidieregeling vallen. Als dat niet zo is, kunt u naar een andere organisatie of betaalt u de kosten voor de peuteropvang zelf.