Pedagogisch doel

Kindernet is een kinderopvangorganisatie. Kinderopvang is een keuze van de ouders. Daaraan liggen persoonlijke keuzes ten grondslag.

Als mede opvoeder in het gezin, vinden wij het belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ouders. Kindernet richt zich op de opvangbehoefte van de ouder (het belang van de klant) en de mogelijkheden in de ontwikkeling van het kind.

Dagelijks handelen wij vanuit een aantal uitganspunten, die leidend zijn. Kernwoorden hierin zijn:

 • Natuurlijk
 • Actief
 • Open
 • Liefdevol
 • Maatwerk

Tevens handelen wij naar de drie “R-en”; Rust, Reinheid en Regelmaat.

Mede opvoeder in het gezin

In het dagelijks handelen zijn wij als kinderopvangorganisatie mede opvoeder in het gezin. Dit is een grote verantwoordelijkheid in een tijd die volop in beweging is. Daarbij zijn er veranderingen in het dagelijkse leven, waar rekening mee gehouden wordt.

In de praktijk kunnen kinderen die aan ons zijn toevertrouwd, rekenen op liefde, aandacht, kennis en ondersteuning in de dagelijkse ontwikkeling. Wij staan voor verantwoorde, professionele kinderopvang. Hierin kan ieder kind zich veilig voelen, gestimuleerd worden in de ontwikkeling, zowel individueel als in groepsverband. Wij geven de kinderen de ruimte om zichzelf te mogen zijn.

Sociale Ontwikkeling

Kindernet vindt het belangrijk dat kinderen onderdeel zijn van de wereld. Sociale contacten leggen, normen en waarden leren, omgaan met anderen. “Samen spelen, samen delen” is een algemeen bekende kreet, die vaak genoemd wordt. Binnen Kindernet spelen de kinderen niet alleen individueel maar ook in groepsverband. De kinderen leren elkaar kennen, leren reageren op conflictsituaties, leren van elkaars kwaliteiten.

Wanneer er specifieke behoeften zijn of behandeling nodig is in de verschillende ontwikkelingsgebieden, zullen wij dit altijd eerst met de ouders bespreken. Onze medewerkers zijn bekend op het gebied van VVE Special Needs en hebben de mogelijkheid tot het raadplegen van derden. Hierbij kunt u denken aan een logopedist, diëtist, pedagoog etc.

Persoonlijke ontwikkeling

Ieder kind is uniek in zijn, zijn. Zelfontplooiing is belangrijk voor een kind. Kinderen krijgen daarom binnen onze locaties de ruimte om zichzelf te kunnen en mogen zijn. Zij ontwikkelen zich namelijk zowel individueel als in groepsverband.
Kinderen krijgen de ruimte om hun emoties te kunnen tonen en zich welkom te kunnen voelen in de groep. De pedagogisch medewerksters zien er op toe dat een kind welkom is in een groep.

Emotionele Veiligheid

Kinderen hebben de tijd nodig om te wennen aan nieuwe prikkels. Het ene kind meer dan het andere kind. De pedagogisch medewerkers houden de kinderen daarom nauwlettend in de gaten, of zij zich te allen tijde goed voelen binnen de groep. Wanneer een kind zich op zijn of haar gemak voelt, komt het tot spel. Het kind kan zich op eigen niveau en interesse ontwikkelen.
Wanneer een kind zich niet veilig voelt, boos of verdrietig is, dan zal de pedagogisch medewerker het kind hierin ondersteunen. Samen zwaaien naar papa en mama bij het afscheid, een knuffel om het kind te troosten en soms de ruimte geven om even boos te mogen zijn. Ieder kind en iedere situatie zijn verschillend, waar de pedagogisch medewerker uiteraard rekening mee houdt.

Normen en waarden

Kindernet vindt het belangrijk dat kinderen normen en waarden aanleren.

Onder deze normen en waarden verstaat Kindernet:

 • Respect voor iedereen
 • Respect voor verschillende culturen en geloven
 • Tafelmanieren
 • Communicatie, praten met elkaar
 • Wachten op je beurt om te praten
 • Help elkaar, niet pesten

Spelenderwijs worden kinderen gestimuleerd deze normen en waarden eigen te maken. Hierbij maken de pedagogisch medewerkers mede gebruik van activiteiten vanuit de visie van de VVE Startblokken methode.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

[dc_social_wall id=”8792″]