Wennen

Binnen Kindernet is er in overleg met de ouders een wendagdeel mogelijk. Het wendagdeel is bedoeld voor zowel de ouders als de kinderen. Ouders kunnen op deze manier wennen aan het wegbrengen van het kind en de kinderen kunnen wennen aan het afscheid nemen van de ouders die na een relatief korte tijd alweer terug zijn. De pedagogisch medewerkers zullen de kinderen indien nodig extra begeleiden op die eerste spannende dag. Indien het nodig blijkt te zijn dat een kind behoefte heeft aan meer dan één wendagdeel zal hierover overleg plaatsvinden tussen de pedagogisch medewerker en de ouders. Het wenmoment vindt plaats vóór de eerste opvangdag.

Wennen bij een basisschool

Wanneer kinderen naar de basisschool gaan vinden wij het belangrijk dat ze daar ook goed kunnen wennen. Als wij met onze peutergroep in een basisschool zitten is dit wennen onderdeel van de doorgaande leerlijn die wij door de intensieve samenwerking met de basisschool kunnen borgen.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

[dc_social_wall id=”8795″]