Wennen

Binnen Kindernet is er in overleg met de ouders een wendagdeel mogelijk.
Het wendagdeel is bedoeld voor zowel de ouders als de kinderen. Ouders kunnen op deze manier wennen aan het wegbrengen van het kind en de kinderen kunnen wennen aan het afscheid van de ouders die na een relatief korte tijd alweer terug zijn. De pedagogisch medewerkers zullen de kinderen goed begeleiden op die eerste spannende dag. Indien het nodig blijkt te zijn dat een kind behoefte heeft aan één of meerdere wendagdelen zal hierover overleg plaatsvinden tussen de pedagogisch medewerker en de ouders. Een wenmoment vindt plaats vóór de eerste opvangdag.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven