Privacybeleid

Om ons werk goed te kunnen uitvoeren, hebben wij gegevens nodig van u en uw kind. Deze gegevens zijn privacygevoelig. Daarom zullen wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Zo hebben onze medewerkers een geheimhoudingsplicht over alles wat er gebeurd binnen de locaties. Wanneer er mogelijk een advies noodzakelijk is van een andere discipline zoals een orthopedagoog, dan zal dit eerst in overleg met de ouder worden besproken.

Wanneer u wenst dat uw kind niet op de foto wordt gezet voor de website of Facebook, kunt u hiervoor tekenen bij aanvang van de opvang. De volgleidster zal u hier naar vragen.

Wanneer stagiaires verslagen schrijven, ziet de stage begeleidster er op toe dat er geen namen gebruikt worden in het verslag. Beeldmateriaal mag alleen gebruikt/ gemaakt worden, wanneer de ouder hiervoor toestemming heeft afgegeven.

Door ons aan bovenstaande richtlijnen te houden, voldoen wij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet is van toepassing op alle gegevens waarvan wij gebruik maken dan wel in ons bezit hebben.

Geldt dit voor elektronische en papieren bestanden?

Het gaat hier om geautomatiseerde (elektronische), deels geautomatiseerde en niet geautomatiseerde (papieren) bestanden. Het betreft hier de persoonsgegevens, d.w.z. de gegevens die betrekking hebben op een natuurlijke persoon.

 

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

[dc_social_wall id=”8792″]