Wenbeleid

Kindernet vindt het belangrijk dat kinderen zich op hun gemak voelen binnen onze locaties en de groepen. Wanneer een kind voor het eerst komt, hanteren wij hiervoor een zogeheten Wenbeleid. In overleg met de ouders wordt er een wenmoment gepland, zodat zowel het kind als de ouder als de medewerkers kunnen wennen aan elkaar en het nieuwe ritme.

Wij zijn ons ervan bewust wat voor emotionele gevoelens en spanning dit met zich mee kan brengen. Er is daarom ruimte om te wennen aan al het nieuwe wat er komen gaat.

Wanneer het kind geplaatst word, zal er door de volgleidster (Zie kindvolgsysteem), een wenmoment gepland worden. Dit is doorgaans een ochtend of middag, waarin het kind een paar uur deelneemt aan het groepsproces. Mocht blijken dat er een langere wenperiode nodig is voor het kind, dan kan dit altijd overlegd worden met de volgleidster.

Het kind kan wennen aan nieuwe geluiden, nieuwe prikkels, een andere omgeving, een ander ritme. Een kind is een kwetsbaar en kostbaar onderdeel, die deel uitmaakt van onze wereld. Dit kan voor ouders even wennen zijn, dat zij hun kostbaarste bezit bij op dat moment onbekende mensen onderbrengt.

Ouders mogen te allen tijde contact opnemen met de locatie, om te vragen hoe het gaat met het kind tijden de wenperiode.

Wanneer een kind van groep wisselt, vanwege de leeftijd of ontwikkelingsbehoefte, dan zal het kind eerst ook een paar keer gaan wennen in de nieuwe groep. Dit zal mede in overleg gaan met de ouders van het kind.

De groepen hebben onderling veel contact, zodat er altijd een doorgaande lijn is over de ontwikkeling en behoeften van het kind.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

[dc_social_wall id=”8792″]