VVE Startblokken, Piramide & Special Needs

Ieder kind is uniek. Kindernet vindt het belangrijk dat ieder kind zichzelf kan ontplooien en ontwikkelen op eigen niveau. Kinderen ontwikkelen zich als individu maar ook binnen een groep. Een kind krijgt altijd de ruimte en middelen om te kunnen ontwikkelen. Pedagogisch medewerkers zien er op toe dat ieder kind welkom is in de groep.

VVE STARTBLOKKEN
VVE Startblokken is een VVE-programma voor ontwikkelingsgerichte opvang. Aansluiten bij de ontwikkeling van jonge kinderen is een belangrijk uitgangspunt van VVE Startblokken. Activiteiten worden aan de hand van het thema en de ontwikkelingsbehoefte van de kinderen ingevuld. Binnen onze locaties de Bloementuin, Stadstuin en Kaboutertuin, geven wij onze thema’s middels deze methodiek vorm.

VVE PIRAMIDE (locatie de Binnentuin)
Met de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) methode Piramide, stimuleren wij jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Piramide biedt elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. De methode is geschikt voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar. Van kinderdagverblijf of peuterspeelzaal tot en met groep drie van de basisschool. Spelenderwijs leren staat hierbij centraal.
Wanneer er specifieke behoeften of behandeling nodig is, wordt dit altijd besproken met ouders. Onze medewerkers van locatie de Binnentuin zijn voor specifieke behoeften geschoold op het gebied van Wat-is-VVE-PIRAMIDE. Men denkt dan aan bijvoorbeeld een taalachterstand, of sociaal emotionele ondersteuning.

VVE SPECIAL NEEDS
Jonge kinderen ontwikkelen zich razendsnel. Een stimulerende omgeving en stimulerende ouders spelen daarin een belangrijke rol. Maar voor een aantal peuters en kleuters is zo’n stimulerende omgeving minder vanzelfsprekend. Zij hebben een vergroot risico op ontwikkelingsachterstanden. Voor deze kinderen is voor- en vroegschoolse educatie (VVE) een belangrijk steuntje in de rug. De ontwikkeling wordt hiermee al vroeg gestimuleerd en het risico op achterstanden verkleind.

VVE Special Needs is een toevoeging op de basismethode van Startblokken en Piramide, waarin door de pedagogisch medewerkers, per individu bekeken wordt wat nodig is om wel de juiste stimulerende omgeving te creëren.

Als een kind opvalt, in ontwikkeling of gedrag, zal de pedagogisch medewerker dit altijd bespreken met de ouders. Soms is het opvallend gedrag dat zich thuis ook voordoet maar soms is het gedrag dat zich alleen in het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang voordoet. De groepsleiding beoordeelt niet, maar de groepsleiding heeft wel de verantwoordelijkheid om hun bevindingen te delen met de ouders, zodat de ouders op de hoogte zijn en eventueel een keuze kunnen maken.

In het kinderdagverblijf hebben we de mogelijkheid om opvallende kinderen extra te begeleiden. Na overleg met ouders is het mogelijk om een deskundige mee te laten kijken en ondersteuning te bieden. Wij zullen in overleg en waar mogelijk, behulpzaam zijn bij een doorverwijzing. Mocht u vragen hebben, aarzel niet en neem contact met ons op. Wij willen u graag van dienst zijn.

 

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

[dc_social_wall id=”8792″]